Servicekvalitet

Kvalitet

Kvalitet är ett ledord i Medimars verksamhet. Du som kund ska känna dig väl och professionellt omhändertagen från första stund. Som ett led i detta arbete utbildar vi kontinuerligt vår personal inom olika områden och har även arbetat med kvalitetsledning sedan 2010 för att förbättra sevicen för dig som kund.

Kundnöjdhet

Vi är mycket stolta över att antalet patientkontakter nästan har tredubblats under de senaste åtta åren - från cirka 15.000 år 2004 till drygt 43.000 ifjol.

Vår kundundersökning hösten 2014 visar att 89,8 % är mycket nöjda med Medimar. Undersökningen innefattar bland annat att patienterna fick den hjälp de behövde och att de är nöjda med bemötandet i tidsbokningen, receptionen och av den vårdande läkaren.

Patientsäkerhet

Kärnan i Medimars kompetens är våra medarbetares medicinska kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

Våra läkare tillämpar en modern och diagnostisk vårdteknologi och har en kompetent vårdpersonal som stöd. Vår medicinska verksamhet baserar sig på evidensbaserad medicin. Våra läkare följer upp den medicinska utvecklingen genom att delta i nationella och internationella konferenser samt våra egna utbildningar.
Medimars läkare använder sig av läkemedelsdatabaser för att undvika att ordinera läkemedel som inte passar ihop med varandra.

Vid misstanke om patientskada hjälper patientombudsmannen patienten att göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.