Medimar Health

Medimar är en privat hälso- och sjukvårdsklinik med dagkirurgi

Kliniken grundades 1991, i början med företagshälsovård och fysioterapi som grundstenar. Sedan dess har verksamheten breddats med specialistmottagning, rehabilitering, laboratorium och dagkirurgi.

Medimar erbjuder dagkirurgi inom flera specialistområden som ortopedi, urologi, gynekologi, handkirurgi och estetisk kirurgi.

Medimar utvecklar kontinuerligt verksamheten inom befintliga och nya områden. I år har Seniorklinken utvecklats och under år 2015 satsar vi på Borreliakliniken.

www.medimar.ax