Medimar Borreliaklinikka

Epäiltäessä punkista johtuvaa tautia

Borreliaklinikka tarjoaa BorreliaTiimin, jolla on suuri yhdistetty asiantuntemus. Tiimi koostuu borrelioosiin erikoistuneista lääkäreistä, sairaanhoitajista ja fysioterapeuteista sekä kognitiiviseen hoitoon erikoistuneesta psykoterapeutista. 

Klinikan vastaavana lääkärinä toimii professori Dag Nyman. Hän on arvostettu borrelioosiasiantun­tija ja hän toimii usein asiantuntijana, muodostettaessa kansallisia ja kansainvälisiä suuntaviivoja koskien punkkien aiheuttamien tautien diagnostiikkaa ja hoitoa.

Arvioituaan kokonaistilanteen Medimarin bor­relioosiin erikoistunut lääkäri tekee diagnoosin ja alkaa oireiden hoidon. Tarvittaessa BorreliaTiimi kokoontuu hyödyntääkseen eri ammat­tiryhmien moninaista tietotaitoa.

Bimelix, ahvenanmaalaisten borrelioositutkijoiden ylläpitämä ja borrelioosidiagnostiikan eturivin laboratorio, analysoi otetut näytteet. Bimelix on erikoistunut borrelioosiin ja sillä on ainutlaatuinen tietotaito koskien punkkien aiheuttamia sairauksia.

Lääketieteellisessä selvityksessä ja hoidossa noudatetaan eurooppalaisia tieteellisiä suosituksia. Neuroborrelioosin diagnisoinnissa käytetään siihen vaadittavaa lumbaalipunktiointia eli selkäydinnesteen tutkimusta.

”Borrelioositulehduksia pidetään usein vaikeasti diagnostisoita­vina ja vaikeasti hoidettavina. Me tarjoamme varmat menetelmät aktiivisen taudin poissulkemiseksi. Voimme myös auttaa sel­vittämään ja hoitamaan mahdollisia muita syitä kyseessä oleviin vaivoihin. Aktiivinen tauti voidaan suurella todennäköisyydellä diagnosti­soida ja hoitaa.

 

Suunnittelemme myös henkilökohtaisen kun­toutusohjelman.”

Professori Dag Nyman

Kliinisestä työstä vastaava ja ahvenanmaalaisen borreliatutkimuksen johtaja.