Flöde

Borreliateamet tar hand om dig som patient

  • Medimars borreliosläkare ställer diagnos efter att ha tittat på helhetsbilden och planerar möjlig behandling och eventuella vidareundersökningar. Första mötet med kliniken sker vanligen via mail- eller telefonkotakt med ansvarig skötare. Efterföljande besök hos sjukskötare/läkare samt provtagning sker på Borreliakliniken.
  • Bimelix Laboratorium, Åland, analyserar proverna enligt en specialutvecklad algoritm
  • Borreliateamet samlas enligt behov för att dra nytta av de olika yrkesgruppernas specifika kompetens:
    • Specialister inom behandling, smärtlindring, fysioterapeuter och kognitiv beteendeterapeut
    • Uppföljning av behandling
    • Utformning av personliga rehabiliteringsprogram