BorreliaTeam

Specialistkunskap

Borreliakliniken erbjuder ett Borreliateam med stor samlad kompetens. Teamet består av sakkunniga läkare, sjukskötare, specialister inom smärtlindring, fysioterapeuter och kognitiv beteendeterapeut.

Ansvarig läkare är professor Dag Nyman, ansedd borreliaexpert. som är kontinuerligt anlitad som sakkunnig vid utformande av nationella och internationella riktlinjer gällande diagnostik och behandling av fästingburna sjukdomar.

Medimars borrelialäkare ställer diagnosen efter att ha tittat på helhetsbilden och planerar därefter behandlingen. Vid behov samlas Borreliateamet för att dra nytta av de olika yrkesgruppernas specifika kompetens.

Bimelix, som drivs av borreliaforskarna på Åland och är ett framstående laboratorium gällande diagnostik av borrelia, analyserar proverna. Bimelix besitter unik kompetens i fästingrelaterade sjukdomar och är specialiserat på borrelia.

Utredning och behandlingsrekommendationer sker enligt europeiska vetenskapliga rekommendationer. Ställande av diagnos av neuroborrelios förutsätter undersökning av ryggmärgsvätska, d.v.s. lumbalpunktion.