Bimelix laboratorium

Bimelix Biomedical Laboratory är baserat på Åland och erbjuder laboratorietjänster inom mikrobiologi för sjuk- och hälsovården i Finland och övriga Norden

Bimelix erbjuder service för läkarstationer inom den privata sektorn, sjukhuslaboratorier och för den offentliga sektorn. Bimelix är av ackrediteringstjänsten FINAS ackrediterat laboratorium nr. T266 (EN ISO 15189). Kvalitetssäkring via Labquality.

Bimelix besitter unik kompetens i fästingrelaterade sjukdomar och är specialiserade på borrelia

Bimelix testalgoritm – ett resultat av årtionden av forskning

  • Kombinerar de bästa kommersiellt tillgängliga validerade (CE, FDA godkända) testsystemen
  • Utvecklad under år av fortgående forskning om testmetoder och deras mest effektiva och ekonomiska användning även i samarbete med testutvecklarna
  • Alla möjliga utfall för patienten undersöks med minimalt antal återbesök för att kunna ge stöd till rätt diagnos så snabbt som möjligt. Utesluter effektivt disseminerad borrelios 4 veckor efter bett och minimerar antal falskt positiva.

Bimelix utför även analyser för forskning samt metodutveckling och validering av diagnostik av fästingrelaterade sjukdomar.

Laboratoriet fungerar även som testlaboratorium för forskningsgruppen för borreliainfektion på Åland, som finansieras av forskarnas egna anslag

www.bimelix.ax