Medimar Borreliaklinik - vid misstanke om borreliainfektion

Borreliakliniken erbjuder ett Borreliateam med stor samlad kompetens. Teamet består av sakkunniga läkare, sjukskötare, specialister inom smärtlindring, fysioterapeuter och kognitiv beteendeterapeut.

Ansvarig läkare är professor Dag Nyman, en av världens främsta borreliaexperter, som är kontinuerligt anlitad som sakkunnig vid utformande av nationella och internationella riktlinjer om diagnostik och behandling av fästingburna sjukdomar.

”Borreliainfektioner betraktas ofta som svårdiagnosticerade och svårbehandlade. Vi erbjuder säkra metoder för att utesluta en aktiv sjukdom och kan också bidra med utredning och behandling av eventuella andra orsaker till aktuella besvär. Aktiv sjukdom kan i de flesta fall med hög sannolikhet diagnosticeras och behandlas. Vi planerar även personliga rehabiliteringsprogram.”

- Professor Dag Nyman, kliniskt ansvarig och ledare för borreliaforskningen på Åland